Main Page

Pagrindai

Istorija vyksta 1203 metais (skaičiuojant, pagal žmonių tradiciją, nuo Kiros įkūrimo). Pagal elfus, tai išsiritančio Auriksiothikseno šeštasis Laivas.

Politinė situacija Gyvatės slėnyje

Karalystė sėkmingai laikosi ir plečiasi į užjūrį. Prieš porą šimtų metų buvo įkurtas Markalio miestas, dabar žmonės ten jau įsikūrę vidutinės kunigaikštystės ploto žemėse, ir palaiko neblogus santykius su saulės elfais ir trogloditais. Karalystę nuo 1196 metų valdo Jos Didenybė Manora II.

Laisvieji miestai vysto prekybą tarpusavyje ir su aplinkinėmis valstybėmis. Pirmauja Tesana, bet joje ima girdėtis balsų, esą kiek galima tą religiją drausti; Rūgščia per pastaruosius kelis dešimtmečius išsiplėtė, pagaliau praaugdama Gailį. Iš Vygnos naujienų sulaukiama rečiau; žmonės kalba, kad gal hextoriečiai ten ką nors rezga. Nurga jau visai normalus miestas, plečiasi, daugėja gyventojų, kuriasi pirmosios gildijos; žinoma, tai vis tiek Ordino miestas. Ėglis, priešingai, tarsi susitraukė; beveik visi gyventojai vienaip ar kitaip susiję su Biblioteka, kitokiais verslais užsiimančių mažai. Algotas ir toliau pateisina Kryžkelių vardą – tikras pirklių miestas.

Prieš 13 metų paskelbta, kad mirė Garundos kunigaikštis, atskyręs ją nuo Karalystės. Taip išeina, kad valdė 337 metus. Santvarka valstybėje neatrodo, kad ketintų keistis.

Visas likęs pasaulis

1086 metai elfams buvo Išsiritančio Auriksiothikseno metai, eros pradžia. Alavero Sąjunga ėmė draugiškiau nei įprasta bendrauti su žmonėmis. Gal būti todėl, kad jau pasikeitė kartos, ir dabartiniai elfai gyvai Tirivero tragedijos neatsimena. Aukščiausioji Taryba paskyrė ambasadorę Karalystėje. Karalystės ambasadorius irgi pakviestas į Alaverą, tik, kiek žinoma, dar nenuvyko.

Tirivero saulės elfai sukūrė įdomią, netipišką elfams valstybę. Gyvenvietės ir miestai įsikūrę oazėse, tačiau dalis – negiliai po žeme. Sklinda gandai, kad tiriveriečiai mėgina prisikasti prie tamsiųjų elfų.

Trogloditai, kažkada įsikūrę ištuštėjusiuose žmonių miestuose, didelių ambicijų plėsti teritorijas nerodo, verčiau apgyvena žemes tarp miestų. Taigi šiuo metu Tirivero rytuose iš esmės yra vienas didelis C’hirchos miestas, suskirstytas į tūkstančius rajonų, miestų mieste ir gyvenviečių.

Nykštukai, kaip ir anksčiau, su žmonėmis draugiški ar bent palankiai nusiteikę, bet iš Dainuojančių kalnų nosių pernelyg nekaišo. Kiek žinoma, karalius nuo 1165 metų – Jo Didenybė Dhagordas iš Vartų Sargų.

Iš žmonių pusės žiūrint, Aksominėse kalvose jokių pokyčių ar neįprastų įvykių nevyksta. Su sąlyga, kad neįprastais įvykiais nelaikysime daugumos gnomams įprastų dalykų.

Drakonai

Keli vyresni ir mirtingosioms rasėms svarbesni drakonai, kurie man neleidžia jų nepaminėti:

Trigenkstarizumeras, 2175 metų amžiaus raudonasis drakonas. Jo žemės apima Kaštonę ir dar keliolika mylių aplinkui. Beveik atvirai vadinamas Kaštonės globėju ir valdovu, bet į miesto gyvenimą visiškai nesikiša.

Sineksatilhagmandas, 896 metų amžiaus baltasis drakonas, apsigyvenęs Dairės slėnyje, šalia to paties pavadinimo kaimelio, į šiaurės rytus nuo Juodųjų lizdų. Labai draugiškas ir mielai bendrauja tiek su kaimiečiais, tiek su atvykėliais.

Vagzerada, 5742 metų amžiaus žalioji drakonė. Jos žemes Alavere elfai vadina tiesiog Vagzerados giria. Tai labai sena ir galinga drakonė, vadinama visų dabar gyvenančių žaliųjų motina.

Edaronurethiskas, 3186 metų amžiaus auksinis drakonas. Jis gyvena Dainuojančių kalnų vakarinėje atšakoje. Gyvatės slėnyje apie jo veiklą seniai negirdėta ir tiksli vieta nežinoma, tačiau dar prieš Karalystės suvienijimą būtent jis apgynė mirtinguosius nuo demonų, kai trumpam buvo pravertos durys į vieną pragarų. Gali būti, kad ir toliau veikia gėrio vardan.

Main Page

Lizdas shirume